CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ QUẢN LÝ TRẺ SAMCO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “GIAO TẾ DOANH NHÂN” VÀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING GẮN KẾT CÁN BỘ QUY HOẠCH TỔNG CÔNG TY

 Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng thông qua việc đào tạo, gắn kết đội ngũ cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ nhằm trang bị năng lực lãnh đạo, bắt kịp các xu hướng tiên tiến trong quản lý trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Câu lạc bộ Các nhà quản lý trẻ SAMCO đã tổ chức khóa đào tạo “Giao tế doanh nhân” và hoạt động Teambuilding gắn kết cán bộ quy hoạch Tổng Công ty với đối tượng tham gia là cán bộ quy hoạch của Tổng Công ty và các thành viên Câu lạc bộ vào ngày 22/02/2019.

20190223_150528

     Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thực hiện tổng kết chương trình hoạt động năm 2018, triển khai dự thảo và lấy ý kiến đóng góp cho Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ các nhà Quản lý Trẻ năm 2019. Buổi đào tạo nhằm tổ chức trang bị các kiến thức, kỹ năng về giao tế doanh nhân, thực hành giao tế doanh nhân và tổ chức các hoạt động Teambuilding gắn kết cán bộ quy hoạch Tổng Công ty.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *